Έναρξη της υπηρεσίας δανεισμού της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
26.01.2019

Από Δευτέρα 28/1/2019 θα επαναλειτουργήσει α) ο δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα και β) ο δανεισμός στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες καθώς και τα μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, σχετικά με το δανεισμό και το μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων.