Διανομή συγγραμμάτων Ευδόξου από τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
21.10.2019
logo.png

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής αποτελεί σημείο διανομής διδακτικών συγγραμμάτων Ευδόξου, εφόσον διαθέτει αντίτυπα. Τα αντίτυπα της Βιβλιοθήκης προέρχονται μόνον από επιστροφές φοιτητών. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παραλάβουν συγγράμματα οφείλουν να ενημερώνονται κάθε φορά  από την πλατφόρμα του Ευδόξου για τη διαθεσιμότητα συγγραμμάτων στη Βιβλιοθήκη. Ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμα αντίτυπα, επειδή έχουν εξαντληθεί, οπότε πρέπει να απευθύνονται στο επόμενο σημείο διανομής.