Αναστολή υπηρεσίας Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
23.12.2019
ILL.png

Η υπηρεσία Διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ δεν θα λειτουργεί από 23/12/2019 έως και 3/1/2020.