Αναστολή λειτουργίας των βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής 9/7/18 - 31/8/18

Κατηγορία: Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
12.06.2018
ana211.png

Με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής, οι βιβλιοθήκες της  Σχολής δεν θα λειτουργούν για το κοινό από 09/07/2018 έως και 31/08/2018, για να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία των συλλογών για τη μεταφορά των βιβλιοθηκών στο νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης. Επισημαίνεται η ανάγκη επιστροφής όλων των δανεισθέντων βιβλίων στις βιβλιοθήκες το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 06/07/2018.

Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για τη λειτουργία των βιβλιοθηκών από το μήνα Σεπτέμβριο και εξής. 

Ανακοίνωση της Κοσμητείας.