Σπουδαστήριο Ψυχολογίας:

Πληροφορίες

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αρ. 534. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7565
  • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
  • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-17.00, Παρασκευή: 09.00-15.00.
  • Email:psychologia(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book

Προσωπικό

Σοφία Ακριβοπούλου, τηλ. 210 7277565, sakrivop(at)lib.uoa.gr
Αρετή Παντελοπούλου,τηλ. 210 7277565, apantel(at)lib.uoa.gr

 

 

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας: