Σπουδαστήριο Ψυχολογίας:

Πληροφορίες

Προσωπικό

Σοφία Ακριβοπούλου, τηλ. 210 7277565, sakrivop(at)lib.uoa.gr
Αρετή Παντελοπούλου,τηλ. 210 7277565, apantel(at)lib.uoa.gr

 

 

Σπουδαστήριο Ψυχολογίας: