Πληροφορίες

Σπουδαστήριο Παιδαγωγικής

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, αρ. 536. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7577, (+30) 210 727 7578
  • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
  • Ωράριο:Δευτέρα-Πέμπτη: 09.00-17.00, Παρασκευή: 09.00-15.00.
  • Email:paidagogiki(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book

Προσωπικό

  • Ευαγγελία Φρυδάκη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια, efrydaki@ppp.uoa.gr