Για το Σπουδαστήριο

Συλλογή

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της παιδαγωγικής επιστήμης και ειδικότερα της εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής αγωγής, παιδαγωγικής ψυχολογίας, ιστορίας της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, γενικής και ειδικής διδακτικής, διοίκησης της εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς επίσης και των κοινωνικών επιστημών, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, ψυχοπαθολογίας και ιστορίας. Το υλικό της είναι κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ υπάρχει και υλικό στη γερμανική και γαλλική.

Αποτελείται από περίπου 20.000 τόμους επιστημονικών βιβλίων, οι οποίοι είναι ταξινομημένοι με βάση το διεθνές ταξινομικό σύστημα Dewey. Η θεματική ευρετηρίαση του υλικού βασίζεται στις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου (Library of Congress Subject Headings) και η καταλογογράφησή του στους Αγγλο-Αμερικανικούς Κανόνες Καταλογογράφησης (AACR2).

Διαθέτει συλλογή έντυπων περιοδικών, η οποία αποτελείται από τριακόσιους (300) τίτλους ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων περιοδικών, τοποθετημένοι στα ράφια κατά τίτλο με αλφαβητική σειρά. Αφορούν κυρίως παιδαγωγικές περιοδικές εκδόσεις και αποτελούν συνδρομές παρελθόντων ετών, πλην ελαχίστων τρεχουσών συνδρομών.

Επιπλέον, διαθέτει χρήσιμο παιδαγωγικό πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, κλπ.), πολλαπλά αντίτυπα διδακτικών συγγραμμάτων του Τμήματος Φ.Π.Ψ., διδακτορικές διατριβές, σχολικά εγχειρίδια, οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διδασκαλία των μαθημάτων στο γυμνάσιο και το λύκειο, καθώς και σπάνιες παιδαγωγικές εκδόσεις.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτής πρόσβασης για όλους τους χρήστες, είτε πρόκειται για μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ είτε για το ευρύτερο κοινό. Το υλικό της είναι καταχωρημένο στο αυτοματοποιημένο βιβλιοθηκονομικό σύστημα Sierra και υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης του υλικού μέσω του  Ανοιχτού Δημόσιου Καταλόγου.

Διάταξη της συλλογής στο χώρο

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι κατανεμημένη στους παρακάτω χώρους:

  • Αίθουσα αναγνωστηρίου 34 θέσεων μελέτης. Στον ίδιο χώρο υπάρχει τμήμα πληροφοριακού υλικού (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, κλπ.), τμήμα σχολικών εγχειριδιών, τμήμα διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών.
  • Χώρος υποδοχής του κοινού, καθώς και βοηθητικός χώρος φύλαξης προσωπικών αντικειμένων (θυρίδες). Στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα γραφεία του προσωπικού, ηλεκτρονικοί υπολογιστές οι οποίοι προορίζονται για τις ερευνητικές ανάγκες των χρηστών, καθώς επίσης και η συλλογή έντυπων περιοδικών.
  • Βιβλιοστάσιο. Στο χώρο αυτό φιλοξενείται το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής της Βιβλιοθήκης και αποτελείται από περίπου 20.000 τόμους επιστημονικών βιβλίων, σπάνια παιδαγωγικά βιβλία, καθώς και σχολικά εγχειρίδια του προηγούμενου αιώνα.

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στον πέμπτο όροφο του κτηρίου της Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Αρχικά λειτούργησε ως βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1923 (1) από το Νικόλαο Εξαρχόπουλο και στεγάστηκε στο κτήριο του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την κατάτμηση των φιλοσοφικών τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων δημιουργείται το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (2) και έτσι το 1988 η Βιβλιοθήκη μεταφέρεται στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και λειτουργεί για το κοινό το έτος 1989. Στα πλαίσια της μελλοντικής λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να μεταφερθεί σε ανεξάρτητο κτήριο.

(1). Ελλάς. Βουλή (1922, Ιούλιος 27). Νόμος υπ΄αριθ. 2905.Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Τεύχος πρώτον, Αρ.Φύλλου 127. Εν Αθήναις, Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.

(2). Ελλάς. Βουλή (1984, Οκτώβριος 18). Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ.445. Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τεύχος πρώτο, Αρ.Φύλλου 160. Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο