Υπηρεσίες

Δανεισμός

Προπτυχιακοί φοιτητές: Παρέχεται η δυνατότητα ημερήσιου δανεισμού με παρακράτηση φοιτητικής ταυτότητας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων σε όσους δεν τα δικαιούνται.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές: σε όλους τους μεταπτυχιακούς του ΕΚΠΑ που έχουν κάρτα δανεισμού έως 5 βιβλία για 14 ημέρες.
Μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής και λοιπών σχολών του ΕΚΠΑ έχουν δικαίωμα δανεισμού έως 5 βιβλία για 14 ημέρες.
Λοιποί χρήστες εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας: ημερήσιος δανεισμός με παρακράτηση ταυτότητας. 

Παρέχεται σε όλους τους χρήστες η δυνατότητα Διαδανεισμού βιβλίων μέσω του  Δικτύου Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών.