Πληροφορίες

Σπουδαστήριο Λαογραφίας

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος, αρ. 734. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7777, (+30) 210 727 7778
  • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
  • Ωράριο:Δευτέρα Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή: 09.00-15.00, Τρίτη: 13.00-19.00.
  • Email:laografia(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book

Προσωπικό

Μαριάνθη Καπλάνογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διευθύντρια, mkaplanog(at)phil.uoa.gr

Ζωή Ζούπα, τηλ. 210 7277778, zzoupa(at)lib.uoa.gr

 

 

Φωτογραφία: Ν. Μπάκα
Φωτογραφία: Ν. Μπάκα