Εκπαίδευση χρηστών

Εκπαίδευση χρηστών - Πληροφοριακή παιδεία

Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 και εξής το Σπουδαστήριο διοργανώνει προαιρετικά προγράμματα εκπαίδευσης των φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας στη χρήση της Βιβλιοθήκης του σε συνεννόηση με διδάσκοντες του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας. Στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την παραδοσιακή και ηλεκτρονική οργάνωση της βιβλιοθήκης και να συνδεθεί η χρήση της βιβλιοθήκης με τις φιλολογικές σπουδές τους.

Τα παρακάτω προγράμματα  προσφέρονται από το προσωπικό του Σπουδαστηρίου :

  1. Ωριαίες ξεναγήσεις των φοιτητών του Α΄ Εξαμήνου του Τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο του μαθήματος ΦΦΑ02: Ηρόδοτος (Χειμερινό εξάμηνο). Ξεναγήσεις των φοιτητών του Α΄ Εξαμήνου άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, στο πλαίσιο μαθημάτων που τους προσφέρει ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας (Χειμερινό εξάμηνο). 
    Πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας για φοιτητές/τριες Α' εξαμήνου Τμ. Φιλολογίας.
  2. Φροντιστήρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Φιλολογίας για τους φοιτητές του ΣΤ΄ και Η' Εξάμηνου του Τμήματος Φιλολογίας που παρακολουθούν σεμινάρια του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας.
    Πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας για φοιτητές/τριες ΣΤ εξαμήνου Τμ. Φιλολογίας-Κατεύθυνσης Κλασικής Φιλολογίας.
  3. Φροντιστήρια για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ στο Εργαστήριο Πληροφορικής* του Τμήματος για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος, με κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας.
    Πρόγραμμα πληροφοριακής παιδείας για φοιτητές/τριες Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμ. Φιλολογίας-Κατεύθυνσης Κλασικής Φιλολογίας.

Τα προγράμματα είναι προσανατολισμένα στις ανάγκες των φοιτητών που μελετούν κυρίως την Κλασική Φιλολογία και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική χρήση μιας ειδικής βιβλιοθήκης και στην εύρεση, αξιολόγηση και σωστή χρήση των πηγών πληροφόρησης, έντυπων και ψηφιακών, από όπου και αν προέρχονται.

Ειδικότερα, οργανώνονται ξεναγήσεις πρωτοετών φοιτητών στο Σπουδαστήριο καθώς και μαθήματα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Φιλολογίας. Τα προγράμματα των πρωτοετών φοιτητών περιλαμβάνουν την περιήγηση στους χώρους και τις έντυπες συλλογές του Σπουδαστηρίου, την αναζήτηση και εύρεση βιβλίων και περιοδικών μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου.

Τα προγράμματα που απευθύνονται σε φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων ή μεταπτυχιακούς έχουν σκοπό την εκμάθηση της χρήσης του online Ανοικτού Δημοσίου Καταλόγου (OPAC), των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων του ΕΚΠΑ καθώς και του Διαδικτύου για τον εντοπισμό πηγών για την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. 

Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Α. Φραντζή, τηλ. 2107277790, email: afrantzi@uoa.gr