Δανεισμός - Διαδανεισμός

Δανεισμός

 

Όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να δανεισθούν αυθημερόν υλικό της συλλογής, που επιτρέπεται.

Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έχουν μόνο τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής.  

βλ. αναλυτικά για Δανεισμό Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής Σχολής

 

Διαδανεισμός

 

Παραγγελία φωτοτυπιών άρθρων περιοδικών από τις πανεπιστημιακές και ειδικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας , τη Βρετανική Βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκες της Γερμανίας, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών Βιβλιοθηκών

Διαδανεισμός βιβλίων μέσω του  Δικτύου Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών.