Οδηγός πηγών Κλασικής Φιλολογίας

Βάσεις δεδομένων - Ηλεκτρονικά περιοδικά

 

Διαδικτυακές πηγές κλασικής φιλολογίας

 

Βιβλιογραφίες, άρθρα κτλ 

Ο πλήρης κατάλογος βρίσκεται στην κατηγορία  Μαθαίνω πώς.

Βιβλιογραφικός οδηγός κλασικής φιλολογίας

Ο βιβλιογραφικός οδηγός κλασικής φιλολογίας   βασίσθηκε στη βιβλιογραφία του  "Μικρού οδηγού του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας", που εξέδωσε το Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας το 2003, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού κ. Ν. Μπεζαντάκου. Προσετέθησαν νέοι τίτλοι και κατηγορίες υλικού, καθώς και ορισμένες ψηφιακές πηγές. Ακολουθήθηκε με ελάχιστες αποκλίσεις το πρότυπο βιβλιογραφικής περιγραφής MLA Handbook for Writers and Research Papers. 7th ed.  New York: The Modern Language Association of America, 2009 και το  Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη σύνταξη της βιβλιογραφίας ανέλαβε η βιβλιοθηκονόμος κυρία Α. Φραντζή και την επιστημονική ευθύνη είχε η Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Γ. Κάρλα. Ευχαριστίες οφείλονται στο διευθυντή του Σπουδαστηρίου καθηγητή κ. Α. Παπαθωμά και στα λοιπά μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας για τις υποδείξεις και τις προσθήκες με τις οποίες συνέβαλαν. 

Ευρυπύλη: Θεματική Πύλη για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

Η Ευρυπύλη αποτελεί υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου του Β' ΕΠΕΑΕΚ «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών» (2000-2008). Το σχεδιασμό, την οργάνωση των πληροφοριών και τον εμπλουτισμό της πύλης ανέλαβε το Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας) με τη συνδρομή του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών. Στην επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε, μετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, βιβλιοθηκονόμοι του Σπουδαστηρίου και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ευρυπύλη: Θεματική πύλη για την ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα