Συλλογή

Η συλλογή του Σπουδαστηρίου καλύπτει όλους τους τομείς της αρχαιογνωσίας με εξειδίκευση στην αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα και λογοτεχνία. Καλύπτονται επίσης και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται άμεσα στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, όπως η παλαιογραφία, η παπυρολογία, το θέατρο, η ιστορία, η φιλοσοφία, η θρησκεία, η μυθολογία, η τέχνη, η αρχαιολογία, η επιγραφική, το δίκαιο κλπ.. Η συλλογή αποτελείται από περ. 26.000 τίτλους που αντιστοιχούν σε κατά προσέγγιση 48.500 τεκμήρια και από 485 τίτλους φιλολογικών περιοδικών, από τους οποίους 134 είναι σε διαδικασία παρακολούθησης.
Καταλογος περιοδικών.
Κατάλογος περιοδικών σε ψηφιακή μορφή.


Το Σπουδαστήριο διαθέτει επίσης συλλογή παλαιών και σπανίων βιβλίων, που αριθμεί περίπου 4.500 τόμους και είναι τοποθετημένη σε ειδικό χώρο.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Σπουδαστήριο Παλαιογραφίας και Παπυρολογίας, στεγάζεται επίσης και η συλλογή βιβλίων και περιοδικών της ελληνικής παλαιογραφίας και παπυρολογίας καθώς και η συλλογή 900 περίπου μικροταινιών ελληνικών χειρογράφων. Ο κατάλογος των μικροταινιών αυτών έχει δημοσιευθεί με τίτλο Κατάλογος συλλογής μικροταινιών ελληνικών χειρογράφων ιδρυθείσης υπό Θ. ΣΤ. Τζαννετάτου, υπό Θ. ΣΤ. Τζαννετάτου - Β. Γ. Μανδηλαρά (Συνεργασία Εμ. Μικρογιαννάκη) στον Γ τόμο της Επετηρίδος Επιστημονικών Ερευνών, Αθήναι 1972. Το Σπουδαστήριο διαθέτει επίσης περίπου 1.000 φωτογραφίες ελληνικών χειρογράφων, που προέρχονται από το ʼγιο Όρος, τη Ρώμη και τη Φλωρεντία.

Επεξήγηση ταξιθετικού σύστηματος Βιβλιοθήκης Φιλοσοφικής (Κλασική Φιλολογία).

Μικρός οδηγός του Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας

Ο Μικρός Οδηγός εκδόθηκε από το Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας το καλοκαίρι του 2003, υπό την εποπτεία του τότε Διευθυντή Καθηγητή Ν. Μπεζαντάκου και με την επιμέλεια της βιβλιοθηκονόμου κυρίας Α. Φραντζή και του λοιπού προσωπικού του Σπουδαστηρίου.

Απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές και περιλαμβάνει εκτός από πληροφορίες για τις συλλογές του, το ιστορικό και τη λειτουργία του, μια ενδεικτική βιβλιογραφία Κλασικής Φιλολογίας.

PDF