Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας:

Για το Σπουδαστήριο

Συλλογή

Γνωστικό αντικείμενο: θεωρητική, εφαρμοσμένη γλωσσολογία και επιμέρους κλάδοι της, λεξικά.

Βιβλία: Περίπου 30000 τόμοι βιβλίων. Η αναζήτηση των βιβλίων γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου OPAC.

Περιοδικά: Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα γλωσσολογικά περιοδικά, τα οποία είναι ταξιθετημένα αλφαβητικά με τον τίτλο. Στην ταξιθέτηση τα ελληνικά περιοδικά προηγούνται των ξενόγλωσσων. Η Βιβλιοθήκη έχει 63 τίτλους ελληνικών περιοδικών εκ των οποίων οι 7 είναι τρέχοντες και 135 τίτλους ξενόγλωσσων εκ των οποίων οι 47 είναι τρέχοντες. 

Ιστορικό

Το Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1932. Με το νόμο πλαίσιο για τη δομή και τη λειτουργία των ΑΕΙ (ν.1268/82) υπήχθη στον Τομέα Γλωσσολογίας. Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (19/06/97) για τον "Εκσυγχρονισμό των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών" το Σπουδαστήριο ανήκει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Η Βιβλιοθήκη Γλωσσολογίας στεγάστηκε αρχικά στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών (Σόλωνος 57, 1ος όροφος) και αργότερα (1964-1987) σε κτήριο του πανεπιστημίου στην οδό Ιπποκράτους 33 (5ος όροφος). Από το 1987 και εξής η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής.

Σπουδαστήριο Γλωσσολογίας: