Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας:

Πληροφορίες

Προσωπικό

Βασίλης Διακάτος, τηλ. 210 727 7796, vdiakat(at).uoa.gr
Νικολέτα Παρασκευοπούλου, τηλ. 210 727 7795, nparaske(at).uoa.gr 

 

 

Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας: