Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας:

Για το Σππουδαστήριο

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Φιλοσοφία, Αισθητική, Ερμηνευτική, Ηθική, Κυβερνητική, Ανθρωπολογία, Θεωρία της γνώσης, Φιλοσοφία της Θρησκείας,  Γλώσσας,  Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Μαθηματικών, Τέχνης, Πολιτισμού, Ιστορίας  

Υπηρεσίες

Πολιτική Δανεισμού: 

Στη βιβλιοθήκη λειτουργεί δανειστικό τμήμα με την παρακάτω πολιτική: 

Δικαίωμα δανεισμού έχουν: 

Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών της βιβλιοθήκης (Μέχρι 5 τεκμήρια συχρόνως για 14 ημέρες) 
Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (Μέχρι 5 τεκμήρια συχρόνως για 14 ημέρες) 
Οι Προπτυχιακοί Φοιτητές του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Μέχρι 3 τεκμήρια συγχρόνως για 7 ημέρες) 
Οι φοιτητές που δεν δικαιούνται  δωρεάν συγγράμμματα έχουν δικαίωμα δανεισμού των διδακτικών συγγραμμάτων Ευδόξου (Μέχρι 2 διδακτικά συγγράμματα συχρόνως για ένα μήνα). 

Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας: