Δανεισμός - Διαδανεισμός

 

Δανεισμός

Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων έχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής.

Αναλυτικά βλ. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής>Υπηρεσίες>Δανεισμός

Αίτηση κάρτας δανεισμού

 

Δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων

Παρέχεται η δυνατότητα μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων κατά προτεραιότητα στους προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν.  

Αναλυτικά βλ. Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής>Υπηρεσίες>Μακροχρόνιος δανεισμός συγγραμμάτων

Όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να δανεισθούν αυθημερόν υλικό της συλλογής, που επιτρέπεται.

 

Διαδανεισμός

Παραγγελία φωτοτυπιών άρθρων περιοδικών από τις πανεπιστημιακές και ειδικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας, τη Βρετανική Βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκες της Γερμανίας, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών Βιβλιοθηκών.

Αίτηση παραγγελίας άρθρου/τεύχους περιοδικού/βιβλίου.

Διαδανεισμός βιβλίων μέσω του  Δικτύου Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών.