Πληροφορίες

Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 8ος όροφος, αρ.829. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7843, (+30) 210 727 7844
  • FAX:(+30) 210 727 7477
  • Ωράριο:Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή: 08.30-15.30, Τρίτη Πέμπτη: 08.30-18.00.
  • Email:viznelfilologia(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,book

Προσωπικό

  • Δημήτριος Αγγελάτος, Καθηγητής , Διευθυντής
  • Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια, Αν. Διευθύντρια
Φωτογραφία: Ν. Μπάκα