Ιστορικό

Το Σπουδαστήριο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1932 και εγκαταστάθηκε αρχικώς στο παλαιό οίκημα επί της οδού Μασσαλίας και αργότερα σε κτίριο της οδού Ιπποκράτους 33 στον 4ο όροφο. Σήμερα το Σπουδαστήριο υπάγεται στο Τμήμα Φιλολογίας και εξυπηρετεί δύο γνωστικά αντικείμενα: Βυζαντινή Φιλολογία και Νεοελληνική Φιλολογία. 

Από το 1988 το Σπουδαστήριο λειτουργεί στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου και με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (19.6.1997) το Σπουδαστήριο υπάγεται στην Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και της μελέτης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.