Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ. 647. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7690, (+30) 210 727 7695
  • FAX:(+30) 210 724 8979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
  • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-18.00. Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-19.00 (εαρινό ωράριο, εξεταστική περίοδος).
  • Email:arxaiologia(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book,archive

Προσωπικό

Ελένη Μαντζουράνη, Καθηγήτρια, Διευθύντρια

Σταυρούλα Κανακάκη, τηλ 210 727 7695, stkanakaki@uoa.gr

Φωτεινή Μπαλλά, τηλ 210 727 7695, fballa@uoa.gr

Φωτογραφία: Ν. Μπάκα