Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας

Οι επισκέπτες κατά την είσοδό τους στο Σπουδαστήριο παρακαλούνται:

Ø  να αφήνουν τις τσάντες τους στα ειδικά ερμάρια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά της εισόδου, τα οποία έχουν κλειδαριές, προκειμένου να αποφεύγεται η απώλεια προσωπικών ειδών

Ø  να σημειώνουν στο βιβλίο επισκεπτών του Σπουδαστηρίου τα στοιχεία τους και την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης

Ø  να κλειδώνουν στα ερμάρια τους φορητούς υπολογιστές που χρησιμοποιούν οποτεδήποτε απομακρύνονται από το χώρο του Σπουδαστηρίου, καθώς το προσωπικό δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειά τους

Ø  να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα εντός του Σπουδαστηρίου

Ø  να μη φέρουν αναψυκτικά, καφέ ή τροφή εντός του Σπουδαστηρίου

Ø  να μην παρατοποθετούν τα βιβλία. Εφόσον δεν θυμούνται την ακριβή θέση για την τοποθέτησή τους να τα παραδίδουν στο προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει να τα επανατοποθετήσει στη σωστή θέση

 Πολιτική δανεισμού:

            Τα μέλη ΔΕΠ, οι υποψήφιοι Διδάκτορες και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να δανείζονται έως πέντε βιβλία στο σύνολο από τις Βιβλιοθήκες της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία θα πρέπει να επιστρέφουν σε διάστημα 2 εβδομάδων (14 ημερολογιακές ημέρες). Ανανέωση δανεισμού μπορεί να γίνει μόνο εφόσον υπάρχουν άλλα διαθέσιμα αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη (http://phil.lib.uoa.gr/ypiresies/daneismos.html).

Οι προπτυχιακοί φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν διδακτικά συγγράμματα δικαιούνται Μακροχρόνιο δανεισμό διδακτικών συγγραμμάτων (ΕΥΔΟΞΟΣ) (http://phil.lib.uoa.gr/ypiresies/makrochronios-daneismos-didaktikon-syggrammaton-eydoxos.html). 

Ο μακροχρόνιος δανεισμός βιβλίων δεν επιτρέπεται για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές προερχόμενους από Σχολές εκτός Φιλοσοφικής Σχολής και για τους επισκέπτες. Οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να δανείζονται αυθημερόν περιορισμένο αριθμό τίτλων της συλλογής, αφήνοντας προσωρινά οι φοιτητές την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα και οι λοιποί επισκέπτες την αστυνομική τους ταυτότητα, με την υποχρέωση να επιστρέψουν το υλικό στη Βιβλιοθήκη 15 λεπτά πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης. 

Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν τα βιβλία σε καλή κατάσταση. Καταστροφή ή απώλεια βιβλίων συνεπάγεται την αντικατάστασή τους από τον χρήστη.

Κατηγορίες μη δανειζόμενου υλικού: σπάνια βιβλία (πρόθεμα ΣΒ), πληροφοριακό υλικό (πρόθεμα Π), περιοδικά και εφημερίδες, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες (πρόθεμα ΜΔ), διδακτορικές διατριβές (πρόθεμα ΔΔ).

Τρόπος λειτουργίας του Σπουδαστηρίου:

            Το Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ακολουθώντας το γενικό προγραμματισμό των Σπουδαστηρίων του ΕΚΠΑ έχει ολοκληρώσει την ταξιθέτηση της συλλογής του σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey και η αναζήτηση της βιβλιογραφίας μπορεί να γίνει διαδικτυακά μέσω του Δημόσιου Καταλόγου Ανοικτής Πρόσβασης (OPAC) (www.lib.uoa.gr).

            Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη σήμανση που είναι αναρτημένη σε εμφανή σημεία του Σπουδαστηρίου, οι χρήστες αναζητούν τα αντίστοιχα τεκμήρια στα βιβλιοστάσια σύμφωνα με τον ταξιθετικό αριθμό που εμφανίζεται στον OPAC.

            Τα περιοδικά είναι ταξιθετημένα κατά τίτλο με αλφαβητική σειρά (http://efessos.lib.uoa.gr/applications/journals.nsf/fsAllJournals).

            Οι επισκέπτες μπορούν σε κάθε περίπτωση να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού του Σπουδαστηρίου για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας.

Αναζήτηση των ταξιθετικών αριθμών:

Για την αναζήτηση των ταξιθετικών αριθμών διατίθενται για τους επισκέπτες δύο Η/Υ, συνδεδεμένοι με τον OPAC. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, μέσω του Διαδικτύου, να αναζητήσουν πληροφορίες για τεκμήρια (μονογραφίες, σειρές, συνέδρια, περιοδικά) και από άλλες αρχαιολογικές βιβλιοθήκες (την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή, την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο)

(http://www.lib.uoa.gr/nc/mathete-pos/arthro/article/odigos-ilektronikon-pigon-archaiologias.html).

Διευκολύνσεις του Σπουδαστηρίου:

Α) Σαρωτής (Scanner): Οι επισκέπτες του Σπουδαστηρίου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σαρωτή (scanner) που είναι συνδεδεμένος με Η/Υ. Επισημαίνεται ότι καλό είναι να χρησιμοποιείται ο σαρωτής με μέτρο.

 Β) Εκτυπωτής: Ένας εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με Η/Υ, δίνοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης στους επισκέπτες του Σπουδαστηρίου. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τον εκτυπωτή να φέρνουν δικό τους χαρτί (μεγέθους Α4).

Κατεβάστε τον Κανονισμό εδώ.