Ιστορικό Σπουδαστήριο:

Προσωπικό

Μαρία Καρασούλη, τηλ. 210 727 7689, mkarasul(at)lib.uoa.gr
Χριστίνα Κούκου, τηλ. 210 727 7687, ckoukou(at)lib.uoa.gr
Μικέλα Σκούντζου, τηλ. 210 727 7687, mskountzou(at)lib.uoa.gr

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει θέματα Αρχαίας Ιστορίας, Επιγραφικής, Βυζαντινής Ιστορίας, Μεσαιωνικής Ιστορίας, Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Ευρωπαϊκής Ιστορίας κλπ.

Περιοδικά: Ιστορία, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, φιλολογία κ.ά.
Λοιπό Υλικό: Χάρτες, άτλαντες κ.ά.

Ιστορικό Σπουδαστήριο: