Ιστορικό Σπουδαστήριο:

Ιστορικό Σπουδαστήριο

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ. 646. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 727 7687, (+30) 210 727 7689
  • FAX:(+30) 210 7248979 (Τηλ. κέντρο Φιλοσοφικής Σχολής)
  • Ωράριο:Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00-18.00.
  • Email:istoria(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    desktop,book

Προσωπικό

Μαρία Καρασούλη, τηλ. 210 727 7689, mkarasul(at)lib.uoa.gr
Χριστίνα Κούκου, τηλ. 210 727 7687, ckoukou(at)lib.uoa.gr
Μικέλα Σκούντζου, τηλ. 210 727 7687, mskountzou(at)lib.uoa.gr

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Η Συλλογή της Βιβλιοθήκης καλύπτει θέματα Αρχαίας Ιστορίας, Επιγραφικής, Βυζαντινής Ιστορίας, Μεσαιωνικής Ιστορίας, Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, Ευρωπαϊκής Ιστορίας κλπ.

Περιοδικά: Ιστορία, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, φιλολογία κ.ά.
Λοιπό Υλικό: Χάρτες, άτλαντες κ.ά.

Ιστορικό Σπουδαστήριο: