Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών:

Πληροφορίες

Προσωπικό

Δήμητρα Μάρκου , τηλ. 210 727 7931, dmarkou(at)lib.uoa.gr
Ελένη Τσομπάνη, τηλ. 210 727 7933, etsopan(at)lib.uoa.gr

Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών: