Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών:

Για τη Βιβλιοθήκη

Για τη Βιβλιοθήκη

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Θέατρο (Ελληνικό & Παγκόσμιο), Σκηνογραφία, Σκηνοθεσία, Κινηματογράφος, Μουσική, Καλές Τέχνες, Εθνογραφία, Λαογραφία
Βιβλία: 15.000 τόμοι
Περιοδικά: 107 τίτλους ελληνικών περιοδικών και 39 τίτλους ξενόγλωσσων περιοδικών που αφορούν τρέχουσες συνδρομές εκ των οποίων οι 14 βρίσκονται και σε ηλεκτρονική μορφή
Λοιπό Υλικό: Θεατρικά προγράμματα και οπτικοακουστικό υλικό

Υπηρεσίες

Δανεισμός
Άλλες Υπηρεσίες: Δανεισμός στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για φωτοτυπίες με παρακράτηση αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας και υποχρέωση επιστροφής του υλικού αυθημερόν. Σπάνια ή πολύτιμα βιβλία, παλαιές εκδόσεις και πληροφοριακό υλικό δεν δανείζονται.

Βιβλιοθήκη Θεατρικών Σπουδών: