Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών: