Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών:

Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών

  • Διεύθυνση:Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος, αρ.625. Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784
  • Τηλέφωνο:(+30) 210 368 9580
  • FAX:(+30) 210 363 0024
  • Ωράριο:
  • Email:slaviko(at)lib.uoa.gr
  • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
    signal,desktop,printer,book,archive

Βιβλιοθήκη Ρωσσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών: