Πληροφορίες

Προσωπικό

Βένια Τσαλατσάνη, τηλ. 210 727 7789 ,vtsalats(at)lib.uoa.gr
Αγαπητός Πατάκας, τηλ. 210 727 7789 , apatakas(at)music.uoa.gr

Συλλογή και υπηρεσίες

Συλλογή 

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία, Μουσικοπαιδαγωγικά, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία, Φυσική και Μουσική Ακουστική, Μουσική Τεχνολογία
  • Βιβλία: Περίπου 8.000 βιβλία και παρτιτούρες.
  • Περιοδικά: 66 τίτλοι ξενόγλωσων περιοδικών και 20 ελληνικών. Υπάρχουν επίσης και πολλά μεμονωμένα τεύχη που προέρχονται κυρίως από δωρεές.
    Κατάλογος περιοδικών
  • Λοιπό Υλικό: Πλούσια συλλογή οπτικοακουστικού υλικού που αποτελείται κυρίως από CD και λίγα DVD. Επίσης η βιβλιοθήκη διαθέτει και τη συλλογή δίσκων της Ιφιγένειας Ευθυμιάτου.

Υπηρεσίες

Δανεισμός: Βλ.  Κανονισμό λειτουργίας βιβλιοθήκης 

Βιβλιοθήκη Ψάχου

Μέσα στη βιβλιοθήκη, σε ξεχωριστό χώρο, βρίσκεται και η συλλογή Ψάχου η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα. Αν επιθυμείτε να την επισκεφτείτε επικοινωνείστε με την κα. Κρητικού στο παρακάτω email: fkritikou@music.uoa.gr 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Στη βιβλιοθήκη υπάρχει ένας Η/Υ ο οποίος χρησιμοποιείται για αναζήτηση στον OPAC και για κάθε είδους επιστημονική έρευνα. Ακόμα, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου (Wi-Fi).