Συλλογή, οργάνωση και χρήση της Βιβλιοθήκης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΗ  ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει γύρω στα 15.000 τεκμήρια μέχρι σήμερα και καλύπτει  μουσικά και μουσικολογικά θέματα, «αγγίζοντας» και κάποιες άλλες γνωστικές περιοχές.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες υλικού:

α) Έντυπο: μονογραφίες, σειρές και πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, κατάλογοι κτλ.), ανάτυπα, περιοδικά, παρτιτούρες.

β) Οπτικoακουστικό:  δίσκοι βινυλίου, κασέτες ήχου, compact discs, dvd και κασέτες video.

 Όλο το υλικό της βιβλιοθήκης μας είναι αναζητήσιμο μέσω του OPAC (Ανοιχτός Δημόσιος Συλλογικός Κατάλογος) από την ηλεκτρονική διεύθυνση opac.seab.gr.  Επίσης, για κάθε τίτλο περιοδικού υπάρχουν σε ντοσιέ φωτοτυπημένες οι σελίδες περιεχομένων των τευχών για ευκολότερη αναζήτηση των άρθρων.

 Η ταξινόμηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (DDC23) και μπορεί να εντοπίζεται από τους χρήστες από τις σχετικές επιγραφές, αφού πρώτα έχουν βρει τον ταξιθετικό αριθμό μέσα από την αναζήτηση στον κατάλογο. Το υλικό της βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στον χώρο της αλλά και έξω από αυτόν, κατά περίπτωση, αν ακολουθηθεί η διαδικασία δανεισμού. Δικαίωμα δανεισμού έχουν τα μέλη της βιβλιοθήκης, τα μέλη των υπολοίπων βιβλιοθηκών της Φιλοσοφικής Σχολής, ανάλογα με την ιδιότητά τους, καθώς και οι επισκέπτες.

  Ως μέλη της βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν:

α) Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΜΣ.

β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΜΣ.

γ) Οι υποψήφιοι διδάκτορες του ΤΜΣ.

δ) Όλοι οι διδάσκοντες του τμήματος.

ε) Όλοι οι εργαζόμενοι του τμήματος.

 Για να εγγραφεί κάποιος μέλος της βιβλιοθήκης πρέπει να διαθέτει ακαδημαϊκή ταυτότητα και να συμπληρώσει το ανάλογο έντυπο με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί του.

 Όλοι οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι κατά την παραμονή τους στη βιβλιοθήκη να διατηρούν την τάξη, καθαριότητα και ησυχία του χώρου (η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο).  Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση ποτών και τροφίμων.

 ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

                         Προπτυχιακοί φοιτητές ΤΜΣ:

Αυθημερόν ή/και για 1 εβδομάδα * – μέχρι 7 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό, όχι οπτικοακουστικό υλικό, το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά και οι διατριβές μόνο αυθημερόν).

Μακροχρόνιος δανεισμός συγγραμμάτων: Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν συγγράμματα. Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195), «από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές: α) που παρακολουθούν Πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και β) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα». Οι δικαιούχοι δύνανται να δανείζονται κάθε φορά μέχρι δύο (2) από τα διατιθέμενα στην βιβλιοθήκη συγγράμματα, για χρονικό διάστημα 30 ημερών, με δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για μία φορά.

Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής – για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, στέρηση του δικαιώματος δανεισμού (εκτός από δανεισμό αυθημερόν) για ένα ημερολογιακό μήνα και όχι περισσότερο από 12 μήνες.

                         Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής:

Για δύο εβδομάδες * – μέχρι 5 τεκμήρια (το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά και οι διατριβές μόνο αυθημερόν).

                         Διδάσκοντες  της Φιλοσοφικής Σχολής:

 Για δύο εβδομάδες* – μέχρι 5 τεκμήρια (το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά και οι διατριβές μόνο αυθημερόν)

                         Εργαζόμενοι ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ:

Για δύο εβδομάδες* – μέχρι 6 τεκμήρια (το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά και οι διατριβές μόνο αυθημερόν).

                          Επισκέπτες:

 Αυθημερόν ή/και για 1 ημέρα (την επόμενη εργάσιμη)* – μέχρι 7 τεκμήρια (οποιασδήποτε μορφής έντυπο υλικό, όχι οπτικοακουστικό υλικό, το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά και οι διατριβές μόνο αυθημερόν) με παρακράτηση αστυνομικής ταυτότητας (ή, εναλλακτικά, διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης ή φοιτητικής ταυτότητας άλλου τμήματος).

 Κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής:   χρήστες που δεν είναι μέλη, αν καθυστερήσουν την επιστροφή δεν μπορούν να δανειστούν ποτέ πια.

 Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για νέο δανεισμό είναι η επιστροφή των ήδη δανεισμένων αντικειμένων μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

 *  Κάποια αντικείμενα κατά την κρίση του βιβλιοθηκονόμου μπορεί να μην δανείζονται λόγω παλαιότητας/σπανιότητας (όλη η κατηγορία ΣΒ) ή αυξημένης ζήτησης (εάν είναι Κρατημένα για κάποιο μάθημα με εντολή του διδάσκοντα).

*  Για άλλες ημέρες αργίας (δανεισμός την τελευταία ημέρα λειτουργίας της βιβλιοθήκης και επιστροφή την πρώτη ημέρα που ανοίγει και πάλι).

*  Μετά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και μέχρι την έναρξη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου ισχύει για όλους δανεισμός αυθημερόν. 

 Για να κατεβάσετε τον κανονισμό, πατήστε εδώ.