Βιβλιοθήκη Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

Πληροφορίες

Προσωπικό

 Άννα Καράμπαλη, τηλ. 210 727 7942, akaramp(at)isll.uoa.gr

 Άννα Κρητικού, τηλ. 210 727 7942,  akritik(at)lib.uoa.gr

Για τη Βιβλιοθήκη

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Ιταλική και Ισπανική Γλώσσα και Φιλολογία
Βιβλία: 11,000 τόμους
Περιοδικά: 50 τίτλους

Υπηρεσίες

Πολιτική Δανεισμού

Δανεισμός σε μέλη Δ.Ε.Π. για δύο εβδομάδες 
Δανεισμός σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής μέχρι 5 βιβλία για δύο εβδομάδες 
Δανεισμός σε προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας μέχρι 3 βιβλία για μία εβδομάδα

 Άλλες Υπηρεσίες

Δανεισμός στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για φωτοτυπίες με παρακράτηση αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας και υποχρέωση επιστροφής του υλικού αυθημερόν. Σπάνια ή πολύτιμα βιβλία, παλαιές εκδόσεις και πληροφοριακό υλικό δεν δανείζονται.

 

 

Βιβλιοθήκη Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: