Βιβλιοθήκη Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας:

Πληροφορίες

Προσωπικό

 Στέφανος Σταμάτης, τηλ. 210 727 7779, sstamat(at)lib.uoa.gr

 Χουρναζίδη, Αναστασία, τηλ. 210 727 7779, achournazidi(at)gs.uoa.gr

 

 

Για τη Βιβλιοθήκη

 

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία

Ιστορικό

Το Σπουδαστήριο στεγάζει τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος και το Αναγνωστήριο. Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και της μελέτης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από 12.000 βιβλία περίπου και 96 τίτλους περιοδικών (από τους οποίους οι 42 ενημερώνονται συστηματικά) και καλύπτει θεματικά τα γνωστικά αντικείμενα της Γερμανικής Λογοτεχνίας, Γλωσσολογίας, Μεθοδικής-Διδακτικής, Μετάφρασης, Φιλοσοφίας, Ιστορίας και Πολιτισμού 

 

 

Βιβλιοθήκη Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: