Πληροφορίες

Προσωπικό

Μαρία Λουμπάκη, τηλ. 210 727 7416, mloumpak(at)lib.uoa.gr
Γεώργιος Ρουγγέρης, τηλ. 210 727 7941  grougger(at)frl.uoa.gr
Μαρία Σωτηριάδου, τηλ. 210 727 7939, msotiria(at)lib.uoa.gr