Για τη Βιβλιοθήκη

 
 

Συλλογή

Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα - Γαλλική Φιλολογία - Γαλλικός Πολιτισμός
Βιβλία: Γαλλική Λογοτεχνία, Γαλλικός Πολιτισμός, Ιστορία, Γαλλική Γλώσσα και Γλωσσολογία, Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά
Περιοδικά: Επιστημονικά: Λογοτεχνικά, Πολιτικά, Γλωσσολογικά. Περιοδικά με σύγχρονα θέματα, Περιοδικά για νέους.
Κατάλογος περιοδικών
Λοιπό Υλικό: Για υποστήριξη των διδασκομένων μαθημάτων : Κασέτες, βιντεοκασέτες, slides, cd's, χάρτες.

Υπηρεσίες

Πολιτική Δανεισμού

Στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ισχύει δανεισμός μέχρι 3 βιβλίων για 1 εβδομάδα. Γίνεται και ανανέωση ακόμα 1 εβδομάδα. Κάθε δανεισμός γίνεται με την κατάθεση της φοιτητικής ταυτότητας και για όλη τη διάρκεια του δανεισμού.