Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Βιβλιοθήκης

 1. Σκοπός

Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να διευκολύνει και να ενθαρρύνει την έρευνα, να προωθεί τη γνώση, την πληροφόρηση και τον πολιτισμό.

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες καθώς και το διδακτικό προσωπικό όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής.

 1. Ωράριο λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί το κοινό από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00-17:00.

Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού διαφοροποιείται κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς επίσης και κατά τους θερινούς μήνες. Το κοινό ενημερώνεται μέσω ανακοίνωσης που αναρτάται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.frl.uoa.gr).

 1. Συλλογές

Το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών της Βιβλιοθήκης αποτελείται από βιβλία και περιοδικά γαλλικής λογοτεχνίας, γλωσσολογίας, γαλλικής ιστορίας και γαλλικού πολιτισμού καθώς και οπτικοακουστικό υλικό.

Οι κυριότερες θεματικές κατηγορίες των τεκμηρίων είναι οι εξής :

 • Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες

 • Γαλλική λογοτεχνία (μυθιστόρημα, ποίηση, θέατρο, δοκίμιο) – Συγκριτική λογοτεχνία – Θεωρία της λογοτεχνίας – Νεοελληνική λογοτεχνία – Ξένη λογοτεχνία (βελγική, ελβετική, ιταλική, ισπανική κτλ.)

 • Θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία

 • Γαλλική γλώσσα

 • Μετάφραση – Μεταφρασεολογία

 • Διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας

 • Ιστορία του γαλλικού πολιτισμού

 • Γυναικείο κίνημα

 • Πολιτικές επιστήμες

 • Ανθρωπολογία, γεωγραφία

 • Φιλοσοφία, ψυχολογία, ψυχανάλυση

 • Καλές τέχνες

 • Θέατρο, μουσική

 1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Μέσω του ιστότοπου www.lib.uoa.gr των Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρεται η δυνατότητα πρόσβασης:

 • στον ενιαίο κατάλογο OPAC (on line public access catalogue) των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου

 • σε Βιβλιογραφικές Βάσεις για αναζήτηση άρθρων (περιλήψεις ή και πλήρη κείμενα), βιβλίων, πρακτικών συνεδρίων και των βιβλιογραφικών τους στοιχείων, όπως:

  • CSA Internet Database Service

  • ISI Web of Science

  • MathSciNet

  • OCLC FirstSearch

  • ZΕΦΥΡΟΣ

  • ΑΡΓΩ και άλλες ...

 • στη συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών του Πανεπιστημίου.

 1. Υπηρεσία δανεισμού

 • Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί επίσης και ως δανειστική. Προκειμένου να δανειστούν υλικό, οι δικαιούχοι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, συμπεριλαμβανομένων και των υποψηφίων διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής, πρέπει να γίνουν μέλη των Βιβλιοθηκών και να εγγραφούν στο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα δανεισμού των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ. Η εγγραφή γίνεται στη Βιβλιοθήκη/Σπουδαστήριο του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να δανείζονται τα συγγράμματα από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Μόνο εάν στη συγκεκριμένη Βιβλιοθήκη δεν υπάρχει διαθέσιμο αντίτυπο, μπορεί ο δανεισμός να γίνει από άλλη Βιβλιοθήκη της οικείας Σχολής. Η επιστροφή των δανεισμένων συγγραμμάτων γίνεται μόνο στη Βιβλιοθήκη από την οποία έγινε ο δανεισμός τους.

 • Η διαδικασία δανεισμού προϋποθέτει για τα ενεργά μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου (διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη) ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του γραμμικού κώδικα (barcode) που απαιτείται για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού δανεισμού. Προϋποθέτει επίσης την κατάθεση, μέχρι την επιστροφή των βιβλίων, της φοιτητικής ταυτότητας, όταν πρόκειται για φοιτητές/φοιτήτριες, ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου ταυτοπροσωπίας για τις άλλες κατηγορίες χρηστών της υπηρεσίας δανεισμού της Βιβλιοθήκης.

 • Από τον δανεισμό εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες τεκμηρίων:

 • Λεξικά – Περιοδικά (magazines + revues) – Εφημερίδες

 • Εγκυκλοπαίδειες – Λευκώματα – Πολύτομα έργα

 • Διδακτορικές διατριβές – Μεταπτυχιακές εργασίες

 • καθώς και κάποιες εκδόσεις όπως Pléiade, Slatkine & Klincksieck

 • Όροι δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών:

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν δικαίωμα δανεισμού έως τρία (3) βιβλία για χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία εβδομάδα.

 • Το ίδιο ακριβώς ισχύει για όσους/όσες οφείλουν να εξεταστούν σε μαθήματα του Τμήματος για την αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που φοιτούν στο ΕΚΠΑ μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κινητικότητας Erasmus.

 • Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για χρονικό διάστημα 15 ημερών με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 15 ημέρες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια.

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως επίσης και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος, μπορούν να δανείζονται έως πέντε (5) βιβλία για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων με δυνατότητα ανανέωσης για άλλες δυο εβδομάδες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια.

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακή ειδίκευση καθηγητών γαλλικής γλώσσας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μπορούν να δανείζονται υλικό μόνο για αυθημερόν χρήση με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 • Οι ερευνητές, προκειμένου να δανειστούν υλικό της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της συνεργασίας τους με κάποιο ερευνητικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, πάντα με τη δέσμευση της αυθημερόν επιστροφής του.

 • Στους/στις αποφοίτους του Τμήματος αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους αναγνώστες και αναγνώστριες δίνεται η δυνατότητα να δανειστούν υλικό με την κατάθεση της αστυνομικής τους ταυτότητας ή κάποιου άλλου επίσημου εγγράφου και με την υποχρέωση να το επιστρέψουν αυθημερόν.

 • Βάσει της υπουργικής απόφασης Φ12/93262/Β3 - 13-8-2012, ΦΕΚ 2377 αρ. 4, παρέχεται η δυνατότητα μακροχρόνιου δανεισμού μόνο για τα συγγράμματα του «Ευδόξου» (τεκμήρια με διακριτικό πρόθεμα ταξιθετικού ΔΣ).

Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν, δηλαδή αφενός όσοι παρακολουθούν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και αφετέρου όσοι παρακολουθούν για δεύτερη φορά μάθημα για το οποίο προβλέπεται νέο σύγγραμμα. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195). Οι φοιτητές αυτοί έχουν δικαίωμα να δανειστούν μέχρι δύο (2) συγγράμματα για 30 ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για 30 επιπλέον ημέρες (παρ. 2, άρθρο 4 της Υπουργικής απόφασης Φ12/93262/Β3 -13-8-2012).

 • Για την απονομή του πτυχίου του Τμήματος, απαιτείται βεβαίωση μη οφειλής βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλει στη Βιβλιοθήκη, πριν από κάθε ορκωμοσία, τους καταλόγους των φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής.

 • Τα μέλη ΔΕΠ οφείλουν να επιστρέψουν ό,τι υλικό έχουν δανειστεί από τη Βιβλιοθήκη πριν την οριστική αφυπηρέτησή τους από το Τμήμα. Η προσκόμιση βεβαίωσης μη οφειλής προς τη Βιβλιοθήκη αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου ένα μέλος ΔΕΠ, εφόσον εκπληρούνται και άλλα κριτήρια, να προταθεί από τη Γενική Συνέλευση για την απόκτηση του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή.

 • Η μη συμμόρφωση στους κανόνες δανεισμού επισύρει την προσωρινή διακοπή του δικαιώματος δανεισμού για χρονικό διάστημα ανάλογο με τον χρόνο της καθυστέρησης ή ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις, και την οριστική αφαίρεση του δικαιώματος δανεισμού ή και άλλες νομικές συνέπειες.

 1. Κανονισμός λειτουργίας του Αναγνωστηρίου

Οι επισκέπτες/επισκέπτριες της Βιβλιοθήκης:

 • χρησιμοποιούν στο αναγνωστήριο μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για ανάγνωση και γραφή. Τσάντες και σακίδια φυλάσσονται στα ερμάρια που βρίσκονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

 • φέρουν προσωπική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων. Η Βιβλιοθήκη δε φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες.

 • δεσμεύονται να προστατεύουν και να σέβονται το υλικό της Βιβλιοθήκης (βιβλία, Η/Υ, έπιπλα κτλ.), καθώς και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

 • υποχρεούνται να μιλούν χαμηλοφώνως και να μη θορυβούν κατά την παραμονή τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης, σεβόμενοι όσους εκείνη την ώρα μελετούν.

Επισημαίνεται ότι το κάπνισμα, η κατανάλωση τροφίμων και ροφημάτων, καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Βιβλιοθήκης