Εσωτερικός κανονισμός και όροι δανεισμού

Εξυπηρέτηση αναγνωστών και δανεισμός βιβλίων

1.    Το βιβλιοστάσιο είναι ανοιχτής προσπέλασης, ώστε οι χρήστες να διαλέγουν μόνοι τους τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν. Σε κάθε δυσκολία ή ερώτηση το προσωπικό είναι πρόθυμο να εξυπηρετήσει. Με την έναρξη κάθε νέας ακαδημαϊκής χρονιάς οργανώνονται ξεναγήσεις στη Βιβλιοθήκη μας για νέους και παλιούς φοιτητές του Τμήματος μας.

2.    Οι αναγνώστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα τερματικά P/Cs για να εντοπίσουν τους τίτλους που επιθυμούν. Τα τεκμήρια που θέλουν μπορούν επίσης να τα αναζητούν και εκτός Βιβλιοθήκης στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: www.lib.uoa.gr, στον σύνδεσμο OPAC.

3.    Όλα τα βιβλία δανείζονται, εκτός από το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά), τα βιβλία με την ένδειξη ΣΒ (σπάνια βιβλία) και τα βιβλία «on reserve» που δίνονται αυθημερόν.

4.    Η περίοδος δανεισμού αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 31η Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

5.    Η διαδικασία δανεισμού έχει ως εξής:

α. Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Τμήματος που διατηρούν τη φοιτητική ιδιότητα και έχουν εγγραφεί στη Βιβλιοθήκη μπορούν να δανείζονται μέχρι 5 βιβλία για 15 ημέρες και χωρίς το δικαίωμα ανανέωσης. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (τριπτύχου) που φέρει το ειδικό sticker για κάθε μέλος της Βιβλιοθήκης.

     Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιστροφής βιβλίου ο δανειζόμενος στερείται το δικαίωμα δανεισμού για ένα μήνα αντίστοιχα.

     Οι αναγνώστες/στριες έχουν επίσης τη δυνατότητα να δανείζονται ημερησίως όσα τεκμήρια θέλουν (βιβλία, περιοδικά, πληροφοριακό υλικό, books on reserve, ΣΒ), αφήνοντας προσωρινά τη φοιτητική ή αστυνομική τους ταυτότητα, με την υποχρέωση να επιστρέψουν το υλικό στη Βιβλιοθήκη 30 λεπτά πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

β. Φοιτητές/τριες ΔΟΑΤΑΠ υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, και δανείζονται σύμφωνα με την παράγραφο α.

γ. Οι κατηγορίες των προπτυχιακών φοιτητών που δε δικαιούνται διδακτικά συγγράμματα, έχουν δικαίωμα δανεισμού δύο (2) συγγραμμάτων για ένα (1) μήνα με δικαίωμα ανανέωσης ενός (1) επιπλέον μήνα. Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιστροφής βιβλίου ο/η δανειζόμενος /η στερείται το δικαίωμα δανεισμού για ένα μήνα αντίστοιχα.

δ. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (Υ.Δ.) καθώς και οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μας έχουν δικαίωμα δανεισμού 5 βιβλίων για 15 μέρες. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος για την έκδοση ταυτότητας μέλους βιβλιοθήκης. Για κάθε μέρα καθυστέρησης επιστροφής βιβλίου ο/η δανειζόμενος/η στερείται το δικαίωμα δανεισμού για ένα μήνα αντίστοιχα.

6.    Οι αναγνώστες/στριες έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν τα βιβλία σε καλή κατάσταση. Καταστροφή ή απώλεια βιβλίων συνεπάγεται την αντικατάστασή τους από τον/την δανειζόμενο/η.

7.    Η τήρηση της ησυχίας και της καθαριότητας είναι υποχρέωση των αναγνωστών. Επίσης, στο αναγνωστήριο δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, τα ποτά, τα φαγώσιμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων.

8.    Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή Δευτέρα-Πέμπτη από 9:00 έως 18:00 και Παρασκευή από 9:00 έως 15:00, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο. Τους υπόλοιπους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο,  η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από 9:00 έως 15:00 λόγω των θερινών αδειών του προσωπικού. Τυχόν αλλαγές των ωρών λειτουργίας ανακοινώνονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

9.    Η εξυπηρέτηση του κοινού (δανεισμός, αναζήτηση υλικού, κλπ.) σταματάει ένα τέταρτο πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης. 

For Erasmus – LINGUA students

Please remember: 

1.      Fill in your personal library form and submit it to the librarian after you collect it from the   Registrar’s office.

2.      In addition, you may borrow five extra books at a time, for a period of 15 days. Prompt return is recommended. Delay of a single day may deprive you of the right to borrow for a whole month. Reference books and journals are on reserve.

3.      It is imperative that you show your ID card to the librarian in order to borrow any textbook or book.

4.      Services such as lending, book retrieval, etc. stops 15 minutes before Library closes.

Make sure you have returned all textbooks and books before you leave this country.

 

Όροι χρήσης Η/Υών, πρόσβασης στο INTERNET, CD-ROMs, word processing

1.      Η χρήση των Η/Υών είναι αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές/τριες του Αγγλικού Τμήματος.

2.      Η χρήση γίνεται κατόπιν ραντεβού (προεγγραφή σε ημερολογιακή agenda, 30 λεπτά την ημέρα για κάθε κράτηση).

3.      Κατά τη διάρκεια της χρήσης Η/Υή από φοιτητή/τρια πρέπει η φοιτητική του/της ταυτότητα (τρίπτυχο) να είναι σε εμφανές σημείο.

4.      Η οποιαδήποτε τροποποίηση των εμφανιζομένων εικονιδίων ή αλλαγές στις παραμέτρους λειτουργίας των Η/Υών δεν επιτρέπονται. Οποιαδήποτε σχετική αλλαγή συνεπάγεται κυρώσεις.

5.      Επιτρέπεται η χρήση μόνο αχρησιμοποίητων δισκετών (ελεγμένων για ιούς).

6.      Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης προς το παρόν. 

Η Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης

 

Conditions of use of p/cs, access to Internet, CD-ROMs, Word-processing

1.      P/Cs are to be used exclusively by students of the Faculty of English Studies.

2.      P/C use is by appointment (pre-registration). Maximum 30-minute registration per day.

3.      While a student is using a P/C, his/her ID card should be placed in a conspicuous position.

4.      No change of icons or operating specifications of P/Cs is allowed. Students will be penalized for any such change.

5.      Only blank virus-free diskettes are allowed to be used.

6.      Printing is unavailable at present.

 The Director of the Library


Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και όροι δανεισμού

Αναθεωρημένη φόρμα εγγραφής μέλους - Revised Registration Form